Logo-Belgische quinoa

Oogsten op het einde van de zomer


De oogstperiode situeert zich tussen 1 augustus en eind september. Er zijn grote verschillen in afrijping afhankelijk van de weersomstandigheden.

Traditioneel en ultra-modern tegelijkertijd

Het dorsen van quinoa gebeurt bij ons op stam met een traditionele pikdorser. We stellen de maaibalk net onder de laagste punten.

De dorser moet goed afgesteld worden zodat niet te veel quinoa zaden samen met het stro op het veld terechtkomen. Het gedorste zaad bevat  onzuiverheden zoals stukjes stro, kaf en eventueel onkruidzaden. Deze onzuiverheden worden in een latere fase verwijderd. 

image