Logo-Belgische quinoa

Zaaien van Quinoa


  • Quinoa houdt van een homogeen, fijn gestructureerd, goed gedraineerd en vochtig zaaibed met een bodemtemperatuur van 8-10°C
  • Zaaien gebeurt in de maand april.
  • De zaaidiepte bedraagt max. 1 cm.

De opkomst


Enige tijd na het zaaien komt de quinoa boven piepen.