Logo-Belgische quinoa

Agro-ecologische aanpak

 Circulaire landbouw: er gaat niets verloren van de quinoaplant op onze boerderij:

  1. Stroom 1: quinoa voor menselijke consumptie
  2. Stroom 2: Restjes stro/kaf/onkruidzaden na reiniging, gaan naar biogasinstallatie voor de productie van groene energie.
  3. Stroom 3: Quinoazaden die te licht zijn of een afwijkende kleur hebben worden als plantaardig eiwit in diervoeder gebruikt.
  4. Stroom 4: De rest van de plant (Stengel, bladeren, wortel) wordt als organisch materiaal teruggegeven aan de bodem. Hiermee zorgen we voor koolstofopslag in de bodem. Meer koolstof in de bodem zorgt voor minder CO2 in de atmosfeer. Dit is dus beter voor het klimaat. Nog voordelen hiervan zijn:
  • Een bodem met een gezond gehalte aan koolstof is vruchtbaarder en weerbaarder tegen extreme weersomstandigheden.
  • De koolstof aanwezig in vers organisch materiaal (plantenresten) wordt voor een groot gedeelte door bodemmicro-organismen gebruikt als voedselbron
  • Verhoogt het waterbergend vermogen

Na het oogsten, worden de velden zoveel als mogelijk, ingezaaid met een vanggewas of groenbemester. Hierbij worden de nog resterende voedingsstoffen vastgelegd/opgenomen, en wordt er nogmaals organische stof geproduceerd en teruggegeven aan de bodem. Dit komt het bodemleven alleen maar ten goede. 

Er worden geen pesticiden en insecticiden gebruikt. Nuttige insecten kunnen op die manier parasiterende insecten bestrijden. bvb.  Lieveheersbeestjes vind je dikwijls terug op quinoa en zijn heel effeciĆ«nt in het bestrijden van schadelijke bladluizen.

Rotatie van min 3 jaar.

Er wordt groene energie geproduceerd op het dak van de bewaarcel door zonnepanelen.

De quinoa wordt verpakt in een recycleerbare verpakking.